אשרי התוהו

שהיה תוהו

והוליד תוהו

וחצה תוהו

ומחה תוהו

ושב תוהו

ונותר תוהו

 

יבורך החליל

שחילל לכלה

וחילל למיתה

וחילל בוכיה

וחילל המלכה

וחילל הדמעה

לשחוק ובכיה