האורה בתאנים 2

או

היום שבו יתעצמו הפעלים

 

דו שיח:

- "תגיד, יש לך מושג איפה יובל? כבר חודשים שלא ראיתי אותו".

- "הוא הלך להתקלח".

- "איפה אמרת שהוא?".

- "הוא הלך להתקלח".

- "מה זאת אומרת 'הוא הלך להתקלח'? כמה זמן כבר אפשר להתקלח?".

- "הוא הלך להתקלח".

- "מה קרה לך? מדוע אינך עונה לשאלה? מדוע הגיונך זר לי? מי אתה?".

- "אני הוא 'האורה בתאנים 2'! ".

 

לפניכם הוצג דו שיח שנועד לתאר את מצב העולם לאחר תרחיש אסון שנקרא התעצמות הפעלים.

אפרש את דבריי: הפעלים המוכרים לנו היום הם חיצוניים לעצמים. כל פועל הוא שכלול או הריסה של עצם חיצוני לו.

תארו לעצמכם מה יקרה אם הפעלים המוכרים לנו יהפכו לעצמים שנוכל להשתמש בהם, לנוע ביניהם או אפילו להגיע אליהם. כל יכולת להשפיע על העולם, לפתח אותו ולשנות אותו תחדל להתקיים. פעולות הפיתוח עצמן יהפכו לעצמים ויתקבעו בצורתם החומרנית. אמנם נוכל לשוט בהם ולסייר ביניהם אבל בשום אופן לא נוכל לפעול עליהם.

ידידנו מהסיפור אכן השיב נכונה – יובל הלך להתקלח לפני מספר חודשים ומאז הוא נשאר שם – נשאר בפועל שהתעצם והפך למקום שנקרא כעת "התקלח".

 

נ"ב:

א. יכולתו של יובל ללכת לפועל-עצם מזמן עבר (- התקלח) היא תוצאה ישירה של התרסקות הזמן מהאורה בתאנים 1.

ב. אל תחכו לאורה בתאנים 3! הוא הלך לארות בתאנים וכנראה שישאר ב"ארות" לנצח.