גלים-גלים של  זכרונות,

נִשאים על גבי ים של אסונות.

ושתיקה.

 

דגיגי הגעגוע העזים,

כמו סופות האימה בלילות.

וּרסיסי יאוש נִתזים,

נוגעים-לא נוגעים בחולות.

 

ים רוחש.

 

 

גלים-גלים של כאב,

בזרימה אלימה בתוך הלב.

ושתיקה.

 

והחוף הריק ממילות אהבה

נותר עד בודד ואילם.

וסלעי המחלוקת- מלאי אכזבה,

לא הותירו משבר שלם.

 

ים יבש.