אז שאלת האם אני מרגיש שלם כשאני איתך, ועניתי שאני מרגיש – כשאני איתך עוד שאלת האם את עושה אותי מאושר, ועניתי שאת עושה – אותי ושאלת האם אהיה לך לרֵע, והשבתי שאהיה – לך        (לך, כי רק את נגעת בי, כי רק את נגהת בי)