אֶלְזַה .

"תאר לך בית קטן עם גדר צייר לך כלב ילדה ואישה" -לולה-

אמרי להם את

חתונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה