אֶלְזַה .

"תאר לך בית קטן עם גדר צייר לך כלב ילדה ואישה" -לולה-

(דמויות חסרות עיניים)

לקראת מסע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה