אֶלְזַה .

"תאר לך בית קטן עם גדר צייר לך כלב ילדה ואישה" -לולה-

רק על עצמי לספר ידעתי

אדם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה