אֶלְזַה .

"תאר לך בית קטן עם גדר צייר לך כלב ילדה ואישה" -לולה-

נאבדת

עולמות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה