אלי רווה

תושב השומרון. ולא, אינני סופר הילדים אלי רווה.

ע וׁנ וׁת

עוד ערב חורפי

עולים מעלה