באנה כבאב

פרתו של משיח

החיטה צומחת שוב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה