באנה כבאב

החיטה צומחת שוב

מעולם לא כתבתי שירים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה