באנה כבאב

עדות

לילה ויום

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה