אלמונית פלונית

אין הנחתום מעיד על עיסתו,אבל תמיד הצלחתי להרוס את הבצק...:-)

מתמטיקה פשוטה?

פוליאנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה