אלמונית פלונית

אין הנחתום מעיד על עיסתו,אבל תמיד הצלחתי להרוס את הבצק...:-)

צעד צעד

לבד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה