ה נ

כותבת בשעות הפנאי

היה/לא היה

הרגע שממנו והלאה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה