ללה לילו

בת אדם...... שמנסה ללמוד כתיבה... ומצפה לביקורת בונות...

חור במושב....

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה