פעם ראיתי איש
שהיה גוּש.
אף אחד לא האמין לו
כשאמר שהוא איש.
כולם חשבו
שהיה גוּש.
יום אחד החליט
שהוא באמת גוּש.
ומאז
אני אומר
שראיתי גוּש שפעם
היה איש.