מוקי יקום

מ מו מוק מוקי מעין גב

יש ימים יש ים

למה השמיים שלי כל כך נמוכים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה