היום אני דופק בשער מנער אותו מתוך עצמו מכבה את האור ונדלקת נורה כל העוברים בשער הזה מרפרפים עלי מתוך השינה ורק אני נשאר כאן אני הגנן של העייפות שלי של ההעלמות שלך והירח עולה לו מעבר לברוש בלונדינית רוצה לצאת את מבקשת ממני לברוח אני לא רוצה להמלט כל הדברים השותקים קמו על בוראם לנקום בעיטות בעיטות בעיתות של יאוש..