מיטה צהובה ונשכב עליה אורח קרוא ורצוי לפניך ומגדיר הגדרות, מגהץ הקפלים בסדין מכבס בידיו ביום דין. מתג העצב נלחץ ובעיניה ניצוץ ותהייה מישהו שאל; איך אפשר להגדיר אהבה? ראיתי גחל- ענף שנשמט על השלג ופס אורח שלנו השלים הפסיפס לפני אדון עולם. מתג העצב נלחץ שתיתי את כוס התרעלה כולה מישהו שאל על אהבה..