ימים נוראים של אמצע אדר בלי סליחות ותקיעות שופר לא קורה כלום אחרי שהיום נגמר רק מתחיל לילה של צער חדש על היום שעבר כשתהיה גדול תהיה כבאי אתה חולם לנצח שרפות כל פורים משהו נשרף אצלך מחדש