בעיר שמתחת לעיר הזאת רחובות בלי סוף ואנחנו הולכים בדממה אני מטייל בה איתך ואת מטיילת איתה איתי את מטיילת איתה בתוכי מנצלת אותי כדי לבגוד בי עם העיר שלי העיר שבה התאהבתי בך ועכשיו את שלה ואני בשבילך רחובות ללא מוצא עיר בלהבות שכל בניה נטשו אותה להרים.