יושב עם אבא וסבא במסעדת דגים בטבריה הדג בצלחת ידע ימים רבים מעודו והים שבכוס השקופה המה בכל מאודו והכה על דופן סירה על חטא. סבא ואבא נועצים מזלגות ומבטי מצטודד אל חלון הבחירות הסיכוי שתהיי כאן קטן הלא כך גם דן הכנרת עודנה בוהקת הדגה התוססת עם רדת ערב מתנמסת ממהרים למכונית כי לסבא נהיה מאוחר ההר הנהר והדג, כבר לא אותו דבר ונשים משתנות, גם גיל שש עשרה עבר. כמה קר ומר, כך אמר הים ברשעות וצחק, ואני עוד יושב שם עם אבא וסבא במסעדת דגים בטבריה.