בימים האחרונים הכל קורה במקרה מתפצלים ומתפרקים מתרפקים על זמן כזה שבו היו המדרכות רטובות והחביות מלאות, והירח שוחח עם הנרקיסים. מבוכה מתפשטת כמו בחורה מפינת הרחוב עד סוף השורה קטנה כמו נקודה או סימן קריאה שתכנס למכונית לבד יד רוחצת יד מוחאים כפיים עטופות בכפפות גברים נאמנים נשים עייפות התזמורת העלתה חלודה ונדמה והיופי נפטר מהעולם - רק נותרו מדרכות, וחביות, ונרקיסים.