אני לא חייב לאהוב אותך באמת ש אני עושה את זה בהתנדבות אף אחד לא משלם לי גם לא בקשתי וזה לא שיזיק לי קצת כסף לפעמים אבל בכל זאת התנדבתי מרצוני הטוב ואת גם לא חייבת לאהוב אותי בחזרה באמת ש רק אם את ואם את מתנדבת כבר במקום אחר (כבר תרמת) את יכולה לגשת לתת כתף גם אצלי כי כולנו כאן אותו מטה - לאותו מאבק