ירד זיו העולם על גגות ומרפסות חרוסת אבניה בוכיות בתיה, ערבות כולן זהרה על כיפות ושעריה עומדים בנו וזוכרים בזרי מגילות. עיר פנס ושלט ואני נווד לעד נע ונד בסמטאות העתיקה גולה ברחם אם.