יש ימים ויש ים וזה תמיד אותו סיפור אהבה תלוי רק מי מספר יש ימים וימים שעובר בם אדם וזה תמיד אותו סיפור אהבה רק כל כך אחר יש יום שעובר כימים אחדים וימים שחולפים כמשב רוח ים ואני מבקש בשבילך מריבונו של עולם יש ימים ויש ים