בואי נלך מכות עכשיו זה זמן נהדר כשהדשא רטוב ובוץ מתחתיו ואני כבר לא עצוב כל כך בואי נלך מכות כתבתי לך מכתב כל כך נוגע ללב דמעות הניר כולו נרטב ולא אכפת לי בכלל לחלום קצת עבר מחר אני אתעורר לבוקר לבן ושמש אמהית תנגב מפני טל רענן תתיז עלי אור חדש בלי טיפת ענן בואי נלך מכות אני כבר מרביץ לעצמי יפה לבד בואי נלך כבר אבוא עוד מעט ואז נראה.