דעתי נטרפה עלי ילדה רעה נושפת בעורפי ואני רואה רוחות ומפזר את ימי בין המשפטיים בארצות החיים נרקמו מחרוזות שאהבתי של חול וחג להט מעשה ותפילה בדידות של סתיו מקננת ואלוהי בחלונות בבוקר בבוקר עתה עת נשבה הרוח בעמק שגעוני אחת שאלתי אל ביתי אוהל יום הכיפורים