היי זו שריקת הבוז שלך הרגש המלגלג המורדת הקטנה שבאך זאת שקשה לה להתאפק גם על הבריות את יודעת המון, ואיך להתאפר ואיך לסדר פרחים וכיצד קוטפים עם כאב-עובר-מהר ולפרש בקשות ושירים להתפאר הרי יש לך חליל צד ואת יודעת בארוק גם לקרוא ולדבר, יפה אז למה את חייבת לשרוק