מהקומה המאה ואחת תלוי לבד הפוך. העננים הם רק מכוניות של צבא השמיים והארץ מתבקעת ונגזרת ממילים בלי משקל. קורח עולה מבטן האדמה מפליגה בים נושאת בשורות איוב. דניאל הוא אחי ואני רואה חזיונות אם אלוהים לא היה, הייתי צועק- רואים כל כך מעט מהקומה המאה ואחת.