רק רציתי להפסיק לעצור בצד לנוח כמו תפוח אדום מתגלגל הלאה מנווט את הדרך על פי הכוכבים משהו קרה לכנות שלי נהייתי שקרן נהייתי רמאי נהייתי רוצח שירים צריך יותר מאומץ להתעורר מהזיה ולחזור הביתה "זה חייב להיות אדום, זה מוכרח להפליג" ולא להיות רב חובל או מחבל, או מרגל שיני נוגסות בשלווה בתפוחגיגי תפוח אבירי תפוח שאינו יודע לשאול ורק אני מכיר את התענוג.