היה לך פרדס והיה לך בית והיו הריחות, ורוחות קרירות של יום שישי, ניחוחות וקדושה אורחת בחלוני אורות ושלגים, ראי - זהו שיר אהבה גלותי וכמו הפרדס שיכולתי לפרוט; עטלפים תפוזים ארגזים וקליפות כתבתי לך מכתבים אוירוני ניר אך הם טבעו במה שבינך לביני ראי - זהו שיר אהבה גלותי.