משאיר כוסות קפה על השולחן אתה מלך מלך הקפה. משאיר כוסות רוח בכל מקום ולא שותה. שכוסות קפה כמוך- נעלמות ובאות. אך מלכים מתחלפים מותירים כוסות רוח וכסאות ריקים.