תמיד אותו השביל תמיד אותם תוים לקרקע חוטי נחש ואבן וקקטוסים זרוקים לנוי כל גבעה היא תיבת נגינה כל אחד מתנהל בקצב שלו אף סופה לא תבוא ותטרוף את הכל לא יבוא נחשול. על כן לעיני טוב היות חבר לשביל לנחש ולאבן, ולרוח ולגלים לנטור.