שירים לא מתחילים מכאן אלא משם. לא מכאן - לא מהדף והדיו אלא משם - מהרחוב והשדות מהאנשים והריחות והדברים הקטנים שצריך לעצור כדי לראות ולהבין ומתוך תוכך - מהעצב האינסופי, ומשתיקות והקשבות והתרגשות, והצביטה הקטנה וזיעת הקיץ שנוטפת על הדף ומשנה את צורת האותיות ונותנת לכל שיר דומה את השירה שלו.