אני שבלול אכזר שותל אנשים - יתושים עוטף אותם בחול ורוקח מהם מרק שטויות במרק חשופיות. קניבלים חובבים אנשים צפרדעים שוחרים יתושים, ורק אני קם ומצהיר מרק גחליליות זוהר כוכבים אחר והכל שטויות שטויות שאפשר לשתות.