כשיצלצל הפעמון בגן והתחנה קמח תטחן ובסינמטק ילמדו תורה אל מלא רחמים המואזין יקרא. אני אמות בעמק רפאים על מפתן חנות שוקולד ומוכרת חיננית תיתן לי יד ויחד ניגאל נתגלגל מעלה במורדות הכרמל