אני לא יכול לרקוד עם מי שאני לא יכול לדבר איתו ניסיתי לומר לך ואת לא הבנת; כשאתה בלב בית קברות מוקף מצבות אתה בעצם לבד עם אבן אחת.