שמיים סגולים לא ידעו להסתיר נעוריה של עיר מתנמנמת מתעטפת בבתים, בת הרים מתביישת זהו קסם היא אמרה לי ואני מיד הרגשתי כמה טוב כשאוהבים אותה לשתוק עונות השנה לא ידעו להסתיר איך אהבתי אז פרי בוסר בלי ארץ בלי לראות או לגעת רק יכולתי לשאול זה חלום רחוק זרקה לי ציפור נודדת לחשה לי כמה טוב כשאוהבים אותה לשתוק עץ לימון ששתלנו לא ידע להסתיר אבא ובת עם ילדות נהדרת.. ובית בכפר ופתאום היא אומרת הוא חמוץ אבל רחוק ושלנו הוא מתוק כמה טוב כשאוהבים אותה לשתוק