ירדנו אל ציר הזבל ובדרך בצד ראינו אבק עשן שלא נשען ומתוכו אלי צחק הגיהנום ואמר; לכתך בארץ לא זרועה שאול החיים, גיהנומך בעולם הזה. דרך הזבל כל ימיך צבועים שני אותיות מצבת חייך בתכלת שם בציר הזבל על צומת אם כל החטאים, תחנת החמצה. פחד וכעס ורעה רבה מסילת כסילות ועננ עזות מצח ויהירות צובטת באבני בושה אדמדמות ניצני סומק בלחיי החסד.