לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

ללא מענה

חזיונות שוא?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה