לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

מכרית הימים

הכאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה