לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

לנשמה

הכלא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה