לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

פרידה מנומסת

ללא כותרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה