באמנות ישראלית מוקדמת

היינו מרחפים מעל

חומות ירושלים ונמל יפו והדרכים

המובילות לטבריה.

היו לנו רימונים ותפוזים

אתה היית נטוע באדמה עם העִזים

והיתה באֹפק גם תל אביב שהיא

חוף וחול ושִקמים.

 

היום אנחנו

נדחפים הרחק בקווי אוטובוסים

אני תועה בירושלים אתה

בדרכים אל אלֹהיךָ.

העִזים ברחו ליָפוֹ

התפוזים הרימונים מתגוללים

בשוּק בשלוליות העכורות בַּחָתולים

בתל אביב השִקמים מבַקעות מדרכותֵינו