וכבר אין מי שיטמין לי אהבה בכיסים,

כך זה מזה זמן רב.

אז אני ממלאת אותם באגוזים,

לא בשמחה רבה

כי אם בעצב.

האגוזים מספיק גדולים,

וכך אינם נופלים

בחורים שפערה האהבה הישנה.