המכיר אתה את הכרמים

בואך ירושלימה מעם חברון?

גפנים מודלות וגפנים שרועות

מוטלות בערבוביה.

כל החורף התערטלו בלא עלוותם,

הופקר גזעם למכות קור צורבות.

כמה ריחמתי עליהן

בדמותם העלובה אל מול

הזוהר של הגשם בנפלו

על העשבים הירוקים.

אבל עכשו,

הן שוחקות על כולנו.

מתהדרות בכסותם הירוקה

הצומחת על גלדיהם החשופים.

ככל שכוויות הקור היו עזות יותר,

צמיחתם תהיה טובה יותר,

ותנובתם עסיסית ומשכרת מתמיד.

אתה יודע?

אתה נדמה לי כגפן.

עכשו אתה בחורף שלך,

מושלך ארצה בסופה.

ואני לא מרחמת.

אני יודעת כי לבסוף

תזדקף ותהיה לי

לגפן פורייה.