אני מבקשת

כי ערב השנה החדשה יהיה בהיר.

שמיים דהויים – כמעט שקופים

עד כי אוכל לחזות

את העתיד להשתנות.

 

עננים זה לא טוב,

אלו הם כפני מראה,

שונים את שהיה

מן העבר אל העתיד,

לא נותנים להתחדשות

להסתנן בעדם.

 

רקיע שקוף

של נקיון כפיים,

אחר עייפות חומו של הקיץ.

רקיע שאפשר להושיט

דרכו יד ולגעת באניסופ,

אינסופיותה של השנה העתידה

להתרגש עלינו.