אִלו הייתי  נשברת

הייתי יכולה להבנות מחדש,

זה היתרון שיש לחלשים.

אך אני חזקה,

עודי יציבה ועומדת

ואבני המאורעות

מחוזקות היטב בחומתי.

אולי הזמן,

אשר לו יכולת לחרוץ

גם את הקשים ביותר

כסלעי גרניט ומבצרי שיש,

יביא בי מקום

לשבץ את אבניך

(ספיר ויהלום, ברקת ואחלמה)

אל תוך נפשי.

 

מוקדש לילד אחד בעל סבלנות מופלאה...