אם קין הרג את הבל, איך זה שאני קמה חדשים לבקרים עם אותה תחושה צורבת?