המבט בעינָי בזה הרגע אינו אומר

היֶה אבי ילדַי.

גם לא, שים טבעת על אצבעי.

הוא אומר, השתדל לא להישען לאחור

כל תזוזה כזו והלאה,

מושכת בחבלי הגעגוע

שצימחת מתוכי אליך