גדשתי שיחה
משקשוקה עד אינפלציה
 לדבר את יודעת
      ציינת
     צביטה.
 אילו רק היית יודע
 שמסך הקשקשת
 מצפין את שתיקותי
 שרוצות לספר לך
      הכל.