אמרת לי, שכשאני צורח עליך, זו ממש אלימות מילולית

ואני אומר, ששתיקתך עלולה להרוג.