במבטך המתוסכל התיישבת מולי

מנסה להבין את מקור דמעותי

כל שאלה מצדך

היא סגולה לעליה במפלס אצלי

אך אתה בעיקשותך

.נחוש כמו שרלוק הולמס לפצח התעלומה

 

ואני רוצה לצעוק שמספיק ושתניח

מנסה לרמוז שאם תפרוץ את סכר תסכולך

תמצא שמקור אגם דמעתי

באהבתי לך.