ניסית להסביר את ההבדל בין נאלם לנעלם

ואני אומרת ש

מה זה כבר משנה

אם בין כך ובין כך אתה לא כאן