בלילֶימילים.

כך אני מסכמת אותי,

למולך.

אֶת עוׁצְמת שתיקתך העשויה ללא חת

ל(מיל)-מולי.