ברגעים של התכווצות

רק הדבקות ב"הכל קורה רק לטובה"

היא שגורמת לגברת פלפלת לצמוח חזרה