הדומם, נאהב

 וצמח.

 

"הצומח "התאנש

וחי.

 

והחי,

 

קיבל חיים

ודמם.